top of page


 

 

 

 

 

 

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020
 

Nosilec projekta:

STANKO ŠAHTLER – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Naziv projekta:

SANACIJA STREHE NA TURISTIČNEM OBJEKTU POSESTVA ŠUMIK

Namen projekta:

Ohranitev kulturne dediščine

Glavne dejavnosti projekta:

Obnova strehe na objektu Posestva Šumik

Cilj in rezultati projekta:

Razvoj turizma

Vir sofinanciranja:

Sklad EKSRP
 

Povzetek vsebine projekta:

Turistični objekt Posestva Šumik se nahaja v neokrnjeni naravi Pohorja, na nadmorski višini 1100 metrov, v bližini naše matične ekološke, gozdarsko-živinorejske kmetije, kjer že dvajset let kmetujemo na kontroliran ekološki način. 

 

Objekt posestva je bil prvotno krit z lesenimi skodli, ki so jih pred šestdesetimi leti zamenjali s kritino Eternit sive barve (azbestna kritina). Eternit pomeni latinsko »neminljiv, večen« , azbest pa je skupno ime za vlaknaste minerale in v grščini pomeni neraztopljiv, nezdrobljiv. Azbestni cement je kot neuničljiv material pred leti nadomestil čisti gradbeni material in je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja postal “boom gradbeni material”. Danes je azbest zaradi škodljivosti za zdravje in negativnih vplivov na okolje prepovedan v številnih EU državah, med drugim tudi v Sloveniji.

 

Prvotna Eternit kritina je bila na objektu Posestva Šumik v slabem stanju,  prav tako pa azbest kot gradbeni material zaradi svoje škodljivosti ne sodi v neokrnjeno naravo, na rob pragozda Šumik. Ker objekt Posestva Šumik  velja tudi za kulturni spomenik, smo se odločili kritino zamenjati.

 

Ker je bilo prvotno ostrešje (tramovi) še v dobrem stanju, smo se skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Maribor dogovorili o zamenjavi obstoječe kritine, z zelo podobno ravno kritino podjetja Eternit, ki v hribih, v sončnih pripekah ali mrazu kljubuje neurjem, toči in obremenitvam s snegom. Primerna je za najzahtevnejše arhitekturne izvedbe, saj omogoča izvedbo loma strešine, prehod na fasado ter izdelavo globeli, slemena, grebena in podobno. Plošče dosegajo visoke trdnosti, so paro propustne, negorljive in odporne proti zmrzali, zato so primerne tudi za klimatsko najbolj ekstremne in izpostavljene lege, kot je lega Posestva Šumik. Ker je kritina ekološko sprejemljiva, saj ne vsebuje nobenih nevarnih snovi, je z njo soglašal tudi ZVKD.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Program razvoja podeželja

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

lastovke_prp_-_znak
logoti-las
bottom of page